Rūķojāmies Grundzālē


12.decembrī, kad ziema vēl spītīgi stājās pretim atkusnim, devāmies savā tradicionālajā rūķu pārgājienā. Šoreiz apskatījām Grundzāles muižas apkārtni.

Paldies Tev, ka biji kopā šodien un arī visu 2021.gadu! Nākamais pārgājiens jau 2022.gadā – 16.janvārī!