Minies un izzini! Raunas puse


2021.gada augusta pēdējā svētdienā devāmies uz Raunu, lai iepazītu tās puses piedāvātos labumus! Rīts mūs sagaidīja ar lietu, taču, uzsākot braucienu ar Raunas ev.lut.baznīcas zvanu, lietus arī mitējās un pa ceļam satikām tikai vienu lītgribošu mākoni. Pārējā laikā laiks bija īsti piemērots velobraukšanai.

Paldies Tev, ka bija šajā, sākumā slapjajā un vēlāk saulainajā, braucienā kopā ar mums! Nākamais velobrauciens 12.septembrī, noslēdzot Minies un izzini! šī gada sēriju!