Minies un izzini. Kārķi


Siltā un saulainā 19.maija rītā tikāmies Kārķos, lai iepazītu šo apkārtni. Startējām kopā ar vietējo tautas deju kolektīvu – mēs velobraucienā, viņi savā mēģinājumā Kārķu estrādē :) Pirmajā daļā pārbaudījām spēkus smilšu vannā jeb izbraukātā sila ceļā un tad jau pārējā maršrutā pa mierīgo. Apskatījām gan Kārķus un Veckārķus, gan Nurmus un arī Piksārus.

Foto no brauciena:

Nākamā sērija 9.jūnijā Monistē Igaunijā. Sīkāks info sekos!