Spīdmintona inventārs


Spīdmintona spēlei vajag tikai raketi katram spēlētājam un vienu spēles bumbiņu jeb spīderi uz diviem vai četriem spēlētājiem un spēle var sākties. Laukumu var nospraust ar laukuma lentām vai vienkārši atzīmēt savādākā veidā!

1 Bumbiņa (spīderis)

1.1.    Sacensību nolikumā ir jānorāda spīdera (speeder™) ražotājanosaukums/firmas zīme).

1.2.    Bumbiņai (spīderim) jāsver vismaz 8 grami, bet ne vairāk kā 10 grami.

1.3.    Spīderis ir volānveidīga bumba, kam jābūt 57 – 63 mm garam. Spīdera groza daļai, tā platākajā galā jābūt 47-53 mm platai. Spīdera galvas daļa ir pussfēriska, kas veidota no termoplastikas un ir jābūt 25-27 mm diametrā.

1.4.    Ar noteikumu, ka spīdera vispārējā forma un lidojuma kvalitāte netiek mainīta, neparastu klimatisko apstākļu gadījumā ir iespējamas nobīdes no augšā minētajiem noteikumiem tikai ar atbildīgās federācijas atļauju.

1.5.    Maksimālais spīdera svars drīkst atšķirties par 1 g, ja tiek lietots vēja gredzens, kas ir novietots tieši zem bumbiņas galviņas. Stipra vēja gadījumā var lietot citu spīderi iepriekš konsultējoties ar sacensību organizatoru un ar galvenā tiesneša atļauju.

2 Rakete

2.1.    Raketei nedrīkst būt pievienota mehāniska ierīce, kas maina spīdera lidojuma kvalitāti, mākslīgi ietekmē tā kvalitāti vai rada draudus pretiniekam/partnerim.

2.2.    Raketes garums nedrīkst pārsniegt 61 cm.

2.3.    Raketes galvas izmērs nedrīkst pārsniegt 650 cm2 (ārējie izmēri).