Spēles laukums


Oficiālais spīdmintona laukums gan vienspēlēm, gan dubultspēlēm:

c225a950b3Savukārt, U12 grupai (bērniem līdz 12 gadiem) ir laukuma saīsinātais garums:

c225a950b3

1 Spēles laukums un tā ierīkošana

1.1.    Laukums sastāv no divām 5.5 x 5.5 m laukuma daļām (mērīts pa ārpusi), kuras viena no otras ir novietotas 12.8 m attālumā (mērīts pa ārpusi)

1.2.    Laukuma līniju platumam jābūt vismaz 2 cm un tās nevar pārsniegt 6 cm platumu. Līniju platumam jābūt konsekventam.

1.3.    Laukuma līnijām jābūt labi pamanāmām, kontrastējošām.

1.4.    Laukuma līnijas ir daļa no laukuma, ko tās ierobežo.

1.5.    Serves līnija ir taisna līnija, kas savieno abas sānu līnijas. Tā atrodas 3 m attālumā no uzbrukuma līnijas un paralēli tai.

1.6.    Serves līnija starp uzbrukuma un serves zonām ir daļa no serves zonas.

1.7.    Ja serves līnija nav iezīmēta, uz sānu līnijām jābūt kontrastējošām iezīmēm. Iezīmēm ir jāatbilst sānu līniju platumam un jābūt 3.5 – 4 cm garām.

1.8.    Ieteikums: Tiek rekomendēts atstāt vismaz 1 m platu drošības zonu ap laukumu, izņēmums ir blakus laukumi. Drošības zonai jābūt brīvai (piem.,nekādu sienu, reklāmu, tiesnešu, treneru).

2 Laukuma segums un sporta zāles iekārtojums

2.1.    Jebkurš laukuma segums, kur nav paaugstināts risks satraumēties, atbilst noteikumiem.

2.2.    Laukuma līnijas jānovieto tā, lai samazinātu savainojumu risku.

2.3.    Visās starptautiskā un nacionālā līmeņa sacensībās sporta zāles griestu augstumam jābūt vismaz 7 m (visās vietās virs laukuma). Izņēmumus var pieļaut tikai ar atbildīgās federācijas piekrišanu.