FOTO Pārgājiens Variņu apkārtnē


8.martā devāmies uz Variņu pusi Smiltenes novadā, lai iepazītu apkārtni ar divām pusmuižām – Grošļu un Lazdiņu. Šoreiz sabrauca kupls skaits gājēju un Latvijas iepazinēju, lai kopīgi izsmietos un izbaudītu dabu. Pārgājiena laikā klausījāmies cīruļu treļļus, ķīvīšu bļāvienus, manījām lidojošu medni un visā visumā izbaudījām skaisto dienu. Skatīt tālāk…