FOTO Pārgājiens Bānūžu apkārtnē


14.janvārī, kad ārā bija ap -8 grādiem, prāvs nūjotāju pulciņš (vairāk kā 20) devās iepazīt Banūžu apkārtni – ar Lodes Apšu baznīcu, Bānūžu Velnakmeni, Bānūžu ezeru un citām vietām. Skatīt tālāk…