Nūjošanas, bet vairāk sēņošanas pārgājiens Silezera apkārtnē


28.jūnijā, dienu pirms Pēteriem, devāmies Silezera virzienā, lai iepazītu tās puses mežus un mēģināt salasīt kādu sēni un iekost kādu ogu! Vai mums tas izdevās, skaties tālāk…