Velobrauciens “Tālivalža stāsti” Trikātā

10.augustā, kad Trikātā norisinājās ķēniņa Tālivalža svētki, devāmies veloizbraucienā pa Trikātas apkārtni. Velobrauciens pulcēja vairāk kā 20 cilvēkus, kas izbrauca 27km maršrutu un zīmīgām Tālivalža teiksmainām vietām.